NGÔI NHÀ PHƯƠNG XA
NƠI GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC


Việt Nam English 中文

 

Trường Bancroft

Năm thành lập : 1900

Loại trường : Nam / nữ sinh

Địa điểm : Worcester, MA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:8

Số môn học AP : 17

Website: www.bancroftschool.org

Tiếng Việt English

Trường Bishop Stang

Năm thành lập : 1959

Loại trường : Nam / nữ sinh

Địa điểm : Dartmouth, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 7

Website: www.bishopstang.org

Tiếng Việt English

Trường Cardinal Spellman

Năm thành lập : 1958

Loại trường : Nam / nữ sinh

Địa điểm : Brockton, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 15

Website: www.spellman.com

Tiếng Việt English

Trường Holy Name Central Catholic

Năm thành lập : 1942

Loại trường : Nam / nữ sinh

Địa điểm : Worcester, MA

Bậc học : 7 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 8

Website: www.holyname.net

Tiếng Việt English

Trường Malden Catholic

Năm thành lập : 1932

Loại trường : Nam sinh

Địa điểm : Malden, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 15

Website: www.maldencatholic.org

Tiếng Việt English

Trường Bishop Connolly

Năm thành lập : 1966

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Malden, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 15

Website: www.bishopconnolly.com

Tiếng Việt English

Trường Cape Cod

Năm thành lập : 1966

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Osterville, MA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:7

Số môn học AP : 9

Website: www.capecodacademy.org

Tiếng Việt English

Trường Central Catholic

Năm thành lập : 1935

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Lawrence, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 22

Website: www.centralcatholic.net

Tiếng Việt English

Trường Pope Francis High School

Năm thành lập : 1963

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Chipcopee, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:12

Số môn học AP : 5

Website: www.holyokecatholichigh.org

Tiếng Việt English

Trường Montrose

Năm thành lập : 1979

Loại trường : Nữ sinh

Địa điểm : Medfield, MA

Bậc học : 6 - 12

Sĩ số lớp : 1:7

Số môn học AP : 8

Website: www.montroseschool.org

Tiếng Việt English

Trường Nazareth

Năm thành lập : 2009

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Wakefield, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:10

Số môn học AP : 6

Website: www.nazacademy.org

English

Trường Sacred Heart

Năm thành lập : 1947

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Kingston, MA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 9

Website: www.sacredheartkingston.org

Tiếng Việt English

Trường St Mary’s

Năm thành lập : 1881

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Lynn, MA

Bậc học : 6 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 8

Website: www.stmaryslynn.com

Tiếng ViệtEnglish

Trường St.Bernard’s

Năm thành lập : 1920

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Fitchburg, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 4

Website: www.stb.echalk.com

Tiếng Việt English

Trường St.Peter Marian

Năm thành lập : 1921

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Worcester, MA

Bậc học : 7 - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 14

Website: www.spmguardians.org

Tiếng Việt English

Trường Charlemont

Năm thành lập : 1981

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Charlemont, MA

Bậc học : 7 - 12

Sĩ số lớp : 1:6

Số môn học AP : N/A

Website: www.charlemont.org

Tiếng ViệtEnglish

Trường Whitinsville Christian

Năm thành lập : 1928

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Whitinsville, MA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:8

Số môn học AP : 5

Website: www.whitinsvillechristian.org

Tiếng Việt English

Trường Aquinas

Năm thành lập : 1955

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : San Bernardino, CA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 15

Website: www.aquinashs.net

Tiếng Việt English

Trường Arrowhead Christian

Năm thành lập : 1979

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Redlands, CA

Bậc học : 7 - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 7

Website: www.redlandschristian.org

English

Trường Bloomington Christian

Năm thành lập : 1966

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Bloomington, CA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 0

Website: www.bloomingtonchristian.org

Tiếng Việt English

Trường Calvary Murrieta Christian

Năm thành lập : 1993

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Murrieta, CA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 10

Website: www.cmcsweb.com

Tiếng Việt English

Trường Desert Christian

Năm thành lập : 1997

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Bermuda Dunes, CA

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:12

Số môn học AP : 6

Website: www.desertchristianacademy.org

Tiếng Việt English

Trường Loma Linda

Năm thành lập : 1906

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : loma linda, CA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:18

Số môn học AP :

Website: www.lla.org

Tiếng Việt English

Trường Xavier College Prep

Năm thành lập : 2006

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Palm Desert, CA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 18

Website: www.xavierprep.org

Tiếng ViệtEnglish

Trường Hamden Hall

Năm thành lập : 1912

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Hamden, CT

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:7

Số môn học AP : 15

Website: www.Hamdenhall.org

Tiếng Việt English

Trường Holy Cross

Năm thành lập : 1968

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Waterbury, CT

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 11

Website: www.holycrosshs-ct.com

Tiếng Việt English

Trường Notre Dame

Năm thành lập : 1955

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Fairfield, CT

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 19

Website: www.notredame.org

Tiếng Việt English

Trường Sacred Heart/CT

Năm thành lập : 1922

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Waterbury, CT

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:17

Số môn học AP : 8

Website: www.sacredhearthighschool.org

Tiếng Việt English

Trường St Joseph/CT

Năm thành lập : 1962

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Trumbull, CT

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:14

Số môn học AP : 20

Website: www.sjcadets.org

Tiếng Việt English

Trường The Master’s

Năm thành lập : 1970

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : West Simbury, CT

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 5

Website: www.masterschool.org

Tiếng Việt English

Trường Trinity Catholic

Năm thành lập : 1958

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Stamford, CT

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 8

Website: www.trinitycatholic.org

Tiếng Việt English

Trường Barrington Christian

Năm thành lập : 1979

Loại trường : Nam/nữ sinh

Địa điểm : Barrington, RI

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:8

Số môn học AP : 3

Website: www.bcacademy.org

Tiếng Việt English

Trường Bay View

Năm thành lập : 1874

Loại trường : Nữ sinh

Địa điểm : Riverside, RI

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:10

Số môn học AP : 17

Website: www.bayviewacademy.org

Tiếng Việt English

Trường All Saints’ Episcopal

Năm thành lập : 1951

Loại trường : Tư thục nam nữ

Địa điểm : Fort, Texas

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 15

Website: www.aseschool.org

Tiếng Việt English

Trường Basis Independent

Năm thành lập : 2014

Loại trường : Tư thục nam nữ

Địa điểm : San Jose, Califormia

Bậc học : 5 - 12

Sĩ số lớp : 1:25

Số môn học AP : 19

Website: www.basisindependentsiliconvalley.com

Tiếng Việt English

Trường Basis Independent Brooklyn

Năm thành lập : 2014

Loại trường : Tư thục nam nữ

Địa điểm : Brooklyn, New York

Bậc học : K - 12

Sĩ số lớp : 17:20

Lớp học AP : 19

Website: www.brooklyn.basisindependent.com

Tiếng Việt English
truong-padua-acadenmy-eduboston

Trường Padua Acadenmy

Năm thành lập : 1954

Loại trường : Tư thục nữ

Địa điểm : Wilmington, DE

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:18

Số môn học AP : 18

Website: www.paduaacademy.org

Tiếng Việt English

Trường Christopher Dock Mennonite

Năm thành lập : 1954

Loại trường : Nam/Nữ sinh

Địa điểm : Landale, PA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:12

Số môn học AP : 15

Website: www.dockhs.org

Tiếng Việt English

Trường Landale Catholic

Năm thành lập : 1949

Loại trường : Nam/Nữ sinh

Địa điểm : Landale, PA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:21

Số môn học AP : 14

Website: www.lansdalecatholic.com

Tiếng Việt English

Trường cao đẳng Assumption

Năm thành lập : 1904

Loại trường : Nam/Nữ sinh

Địa điểm : Worcester, MA

Bậc học : Cao đẳng

Sĩ số lớp : 1:12

Website: www.assumption.edu

English

Trường Lutheran High School Westland

Năm thành lập : 1986

Loại trường : Tư thục, Coed

Địa điểm : Westland, MI

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:11

Số môn học AP : 4

Website: www.lhwl.lhsa.com

Tiếng Việt English

Trường Lutheran High School North

Năm thành lập : 1972

Loại trường : Tư thục, hợp tác giáo dục

Địa điểm : Macomb, MI

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:18

Số môn học AP : 7

Website: www.lhn.lhsa.com

Tiếng Việt English

Trường Lutheran High School Northwest

Năm thành lập : 1978

Loại trường : Tư thục, hợp tác giáo dục

Địa điểm : Rochester, MI

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:13

Số môn học AP : 8

Website: www.lhnw.lhsa.com

Tiếng Việt English

pope francis high school

Trường Pope Francis High School

Năm thành lập : 1963

Loại trường : Trường tư thục Nam Nữ

Địa điểm : Chicopee, MA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:12

Số môn học AP : 15

Website: www.holyokecatholichigh.org

Tiếng Việt English

pope francis high school

Trường Rocky Hill School

Năm thành lập : 1934

Loại trường : Trường tư thục Nam Nữ

Địa điểm : East Greenwich, RI

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 15

Website: www.rockyhill.org

Tiếng Việt English

dock mennonite accademy

Trường Dock Mennonite Accademy

Năm thành lập : 1954

Loại trường : Nam / Nữ sinh

Địa điểm : Lansdale, PA

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:15

Số môn học AP : 17

Website: www.dockhs.org

Tiếng Việt English

Oakland Christian School

Năm thành lập : 1968

Loại trường : Công giáo Tư thục

Địa điểm : Auburn Hills, MI

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:18

Số môn học AP : 33

Website: oaklandchristian.com

Tiếng Việt English

Citrus Park Christian School

Năm thành lập : 1983

Loại trường : Dự bị Đại học tư

Địa điểm : Tampa, Florida

Bậc học : Tiểu học - 12

Sĩ số lớp : 1:12

Số môn học AP : 7

Website: citrusparkchristianschool.com

Tiếng Việt English

Trinity High School

Năm thành lập : 1970

Loại trường : Co-Ed

Địa điểm : Manchester, NH

Bậc học : 9 - 12

Sĩ số lớp : 1:12

Số môn học AP : 8

Website: www.trinity-hs.org

Tiếng Việt English

Citrus Park Christian School

Năm thành lập : 1980

Loại trường : Tư thục, Coed

Địa điểm : Palm Springs, CA

Bậc học : Mẫu giáo - 12

Sĩ số lớp : 1:10

Số môn học AP : 7

Website: dceagles.org

Tiếng Việt English

Citrus Park Christian School

Năm thành lập : 1956

Loại trường : Tư, hợp tác giáo dục

Địa điểm : Waterford, MI

Bậc học : Mẫu giáo - 12

Sĩ số lớp : 1:8

Số môn học AP : 14

Website: ollonline.org

Tiếng Việt English